دکتر سهیلا مرادی

دکتر سهیلا مرادی فارغ التحصیل مقطع بورد تخصصی کودکان از دانشگاه شهید بهشتی با رتبه ممتاز در سال۱۳۸۸ می باشد ایشان در سال۱۳۹۱موفق به دریافت مدرک فوق تخصص نوزادان از دانشگاه شهید بهشتی شدند و از همان زمان تا اکنون در زمینه خدمات تشخیص و درمان در بخشهای فوق تخصص نوزادان و کودکان در حال خدمت به هم وطنان می باشند.