تشنج شایع ترین واقعه عصبی دوره نوزادی

 تشنج نوزادان

هر گونه حرکت غیر طبیعی در نوزاد امکان دارد نشانه ای از بروز حملات تشنجی باشد که می تواند عوارض جبران ناپذیری روی رشد مغزی فرزند عزیز شما داشته باشد ،در صورت بروز حرکات و تکانه های غیر معمول حتما نوزاد باید توسط پزشک متخصص ویزیت و بررسی شود.

علائم تشنج نوزادان

در صورت وجود حرکات غیر طبیعی اندام ها ، پرش های عضلانی تکراری ، لرزش پلک ، سفت شدن اندام ها ، حرکات شبیه مکیدن یا جویدن در دهان ، حرکات غیر طبیعی و انحراف چشمها و یا توقف تنفس به مدت بیش از 20 ثانیه و کبود شدن نوزاد حتما به پزشک یا بیمارستان مراجعه نمایید.

همه حرکات غیر طبیعی نوزاد تشنج نیست و ارزیابی نوزاد بریای تشخیص قطعی تشنج باید توسط پزشک انجام شود. اگر با گرفتن حرکات غیر طبیعی اندامها متوقف شود تشنج نیست.

هر گونه حرکت غیر طبیعی در نوزاد امکان دارد نشانه ای از بروز حملات تشنجی باشد که می تواند عوارض جبران ناپذیری روی رشد مغزی فرزند عزیز شما داشته باشد ،در صورت بروز حرکات و تکانه های غیر معمول حتما نوزاد باید توسط پزشک متخصص ویزیت و بررسی شود.

علل تشنج نوزادان

123

نکات مورد توجه مادران

تشنجی که در 28 روز اول عمر روی می دهد به علت اینکه تکامل عصبی نوزاد را به مخاطره می اندازد ، یک فوریت پزشکی است که به سرعت در جهت درمان آن باید اقدام شود.

1-    نوزاد باید در بخش مراقبتهای ویژه نوزادان بستری شود.

2-    اقدامات درمانی اولیه مانند باز نگهداشتن راههای هوایی ، دادن اکسیژن ، تخلیه ترشحات ، تهویه مناسب و قطع تغذیه دهانی و نمونه گیری خون انجام می شود.

3-    برای نوزاد داروهای ضد تشنج شروع می شود.