علائم اصلی بیماری کاوازاکی در کودکان

 بیماری کاوازاکی

در صورت تب طول کشید به همراه علایم فوق در کودک کمتر از 5 سال خود با احتمال به این بیماری حتماً جهت تشخیص و درمان به پزشک متخصص مراجعه فرمایید. عوارض این بیماری روی عروق قلب می تواند جبران ناپذیر باشد.

علائم بیماری کاوازاکی

تب ، قرمزی چشم ها ، لب های ترک خورده ، دانه های پوستی که در نواحی جنسی شروع می شود و می تواند در پشت ، قفسه سینه ، شکم ، بازوها و پاها باشد.

تورم غدد لنفاوی و گردن

کف دست و کف پای متورم و قرمز 

در صورت تب طول کشید به همراه علایم فوق در کودک کمتر از 5 سال خود با احتمال به این بیماری حتماً جهت تشخیص و درمان به پزشک متخصص مراجعه فرمایید. عوارض این بیماری روی عروق قلب می تواند جبران ناپذیر باشد.

علل بیماری کاوازاکی

123

نکات مورد توجه مادران

تشخیص بیماری بر اساس آزمایش خون ، ادرار و اکوگرافی قلب می باشد ، در صورت توصیه پزشک به انجام آزمایشات تکمیلی برای کودک انجام آزمایش خون آن ضروری می باشد.