علائم آبله مرغان در کودکان چیست ؟

 آبله مرغان

عوارض این بیماری در افراد بالغ ، نوزادان و افراد با اختلال ایمنی زیادتر از کودک سالم است. این افراد درصورت بروز بیماری باید درمان های ضد ویروس طبق نظر پزشک دریافت کند.

عوارض بیماری به صورت عفونت ثانویه پوسـت یا میکروب ، عفونت گوش ، التهاب قلب و کبد ،عفونت ریه ، مغز و درگیری مخچه ، اختلال تعادل ، درگیری مفاصل می باشد. 

علائم آبله مرغان

دوره کمون بیماری 21-10 روزه است.ابتدا در مرحله اولیه که 2 تا 3 روز طول می کشد ، تب-خستگی-سرفه-آبرزیش از بینی و گلو درد تظاهر می کند.

ضایعات ابتدایی به صورت ضایعات برآمده و قرمز رنگ می باشد که در عرض 24 ساعت تبدیل به تاول می شود ، بعد از دو سه روز ضایعات تاولی تغییر شکل می دهند و روی آن ها پوسته ضخیم تشکیل می شود. ضایعات در آبله مرغان به اشکال مختلف در یک زمان دیده می شود.

امکان دارد مخاط دهان و چشم و مقعد هم درگیر شود. 

عوارض این بیماری در افراد بالغ ، نوزادان و افراد با اختلال ایمنی زیادتر از کودک سالم است. این افراد درصورت بروز بیماری باید درمان های ضد ویروس طبق نظر پزشک دریافت کند.

عوارض بیماری به صورت عفونت ثانویه پوسـت یا میکروب ، عفونت گوش ، التهاب قلب و کبد ،عفونت ریه ، مغز و درگیری مخچه ، اختلال تعادل ، درگیری مفاصل می باشد. 

علل آبله مرغان

123

نکات مورد توجه مادران

پیشگیری قبل از تماس با واکسیناسیون امکان پذیر است. درافراد واکسینه شده بعد از تماس با بیمار مبتلا به آبله مرغان بیماری به صورت بسیار خفیف امکان دارد ایجاد شود. درصورت فقدان سابقه واکسیناسیون درمواردیکه امکان بروز عوارض آبله مرغان زیاد است از ایمنوگلوبولین اختصاصی (VZIG)  جهت کاهش شدت بیماری استفاده می شود.

اقدامات درمانی درکودک سالم شامل استراحت ، لوسـیون های ضد خارش ، حمام روزانه و سرد نگه داشتن محیط ، استفاده از لباس های سبک و خنک می باشد.

در افراد بالای 13 سال ، بیماری پوستی مزمن ، نقص ایمنی و یا وجود عوارض آبله مرغان درمان دارویی ضدویروسی توصیه می شود که باید ترجیحاً 1 تا 2 روز اول بثورات شروع شود.