عفونت گوش میانی ( اوتیت مدیا )

 عفونت گوش میانی ( اوتیت مدیا )

پزشکان اغلب برای کودکان کمتر از 2 سال آنتی بیوتیک تجویز می کنند. برای کودکان بیشتر از 2 سال پزشکان امکان دارد باشک به عفونت ویرال در ابتدا آنتی بیوتیک تجویز نکنند.درصورت شــک به عفونت گوش در کودک خود حتماً  با پزشــک خود تماس حاصل کنید. درمان دیررس باعث آســـیب به پرده و اســتخوان های گوش می شد و کاهش شنوایی دایمی خواهد شد.

علائم عفونت گوش میانی ( اوتیت مدیا )

  • تب
  • کشیدن گوش توسط کودک
  • کاهش اشتهای کودک
  • تهوع و یا اسهال

در بچه های بزرگتر علایم اغلب شامل درد گوش و یا کاهش شنوایی موقتی می باشد.

پزشکان اغلب برای کودکان کمتر از 2 سال آنتی بیوتیک تجویز می کنند. برای کودکان بیشتر از 2 سال پزشکان امکان دارد باشک به عفونت ویرال در ابتدا آنتی بیوتیک تجویز نکنند.درصورت شــک به عفونت گوش در کودک خود حتماً  با پزشــک خود تماس حاصل کنید. درمان دیررس باعث آســـیب به پرده و اســتخوان های گوش می شد و کاهش شنوایی دایمی خواهد شد.

علل عفونت گوش میانی ( اوتیت مدیا )

123

نکات مورد توجه مادران

  • در صورت بروز اوتیت مدیا در فرزند خود در صورتیکه آنتی بیوتیک برای کودک آغاز نشده است بعد از 1 تا 2 روز از مراجعه اولیه در صورت بهتر نشدن درد و تب کودک حتما به پزشک مراجعه کنید.
  • در صورتیکه بعد از 2 روز از دریافت آنتی بیوتیک ، علایم کودک بهبود نیافت مجدداً مراجعه فرمایید.
  • چند ماه بعد از درمان باید مجدداً جهت بررسی عوارض عفونت گوش میانی به پزشک مراجعه شود.
  • کودک شما چند ماه بعد از عفونت گوش میانی نیاز به انجام تست های بررسی شنوایی دارد.