راه های تشخیص مونونوکلئوز عفونی چیست ؟

 مونونوکلئوز عفونی

علایم این بیماری کاملاً مشابه به علایم سرماخوردگی و یا گلودرد چرکی می باشد. بدنبال این بیماری در نیمی از موارد طحال بزرگ شده و شکننده می شود بنابراین باید در هفته ها پس از بروز بیماری از فعالیت های ورزشی سنگین که امکان ضربه به شکم دارد پرهیز کرد و با مراجعه به موقع به پزشک و تشخیص بیماری اقدامات مناسب را انجام دهید.

علائم مونونوکلئوز عفونی

تب ، دردگلو ، خسـتگی ، بزرگ شـدن غدد لنفاوی و گردن و درد عضلانی اغلب افراد جوان که با این عفونت آلوده می شـوند بدون علایم می باشند. در حالیکه افرادیکه اولین بار در سن بلوغ و یا افراد بالغ به علت پاسخ سیستم ایمنی بیشتر علایم را بروز می کند.

علایم این بیماری کاملاً مشابه به علایم سرماخوردگی و یا گلودرد چرکی می باشد. بدنبال این بیماری در نیمی از موارد طحال بزرگ شده و شکننده می شود بنابراین باید در هفته ها پس از بروز بیماری از فعالیت های ورزشی سنگین که امکان ضربه به شکم دارد پرهیز کرد و با مراجعه به موقع به پزشک و تشخیص بیماری اقدامات مناسب را انجام دهید.

علل مونونوکلئوز عفونی

123

نکات مورد توجه مادران

  • از درمان خودسرانه آنتی بیوتیک به فرزند خود به علت بروز عوارض در این بیماری پرهیز کنید .
  • مصرف آسپرین به علت بروز آسیب کبدی ممنوع است.
  • تا چهار هفته از فعالیت بدنی و ورزشی شدید و بدون نظارت در کودک خود پرهیز کنید.

مایعات فراوان به کودک بدهید ، باید ادرار پررنگ ، زرد شفاف باشد.