بیماری دست پا دهان یک بیماری شایع در کودکان

 بیماری دست پا و دهان

این بیماری در تشخیص افتراقی بیماری هایی چون هرپس و کاوازاکی قرار دارد بنابراین در صورت بروز ضایعات دهانی باید حتماً به پزشک مراجعه شود. 

علائم بیماری دست پا و دهان

علامت اصلی آن بروز زخم در دهان ، ضایعات پوستی در دست ها ، پاها و باسن و نواحی جنسی است که به صورت ضایعات دانه به دانه قرمز و یا تاول می باشد.

ضایعات دهانی امکان دارد دردناک باشد.

ضایعات دست و پا امکان دارد دردناک باشد.

امکان دارد ضایعات فقط در برخی از مناطق بروز کند.

این عفونت در برخی موارد با تب همراه است.

این بیماری در تشخیص افتراقی بیماری هایی چون هرپس و کاوازاکی قرار دارد بنابراین در صورت بروز ضایعات دهانی باید حتماً به پزشک مراجعه شود. 

علل بیماری دست پا و دهان

123

نکات مورد توجه مادران

علایم این در عرض 2 تا 3 روز از بین می رود اما ویروس در ترشحات بدن برای ماه ها باقی می ماند.

علامی اولیه بیماری می تواند به صورت امتناع کودک از خوردن و آشامیدن باشد. در این صورت دادن مایعات خنک و 

بستنی ، پورهو ژله که بلع راحت تر دارند به کودک کمک میکند.

تازمانیکه که کودک تب دار است و یا کسالت دارد باید از فرستادن او به مدرسه یا مهد کودک خودداری کرد.